Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (le présent)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren.
Tania,
Volgende vrijdag is het mijn verjaardag: ik (geven) een feestje. Ik je uit (uitnodigen). Het adres (zijn) : 18, Schoolstraat. Misschien (kennen) je die straat niet ? Aan de
verkeerslichten voor de bank (afslaan) je rechts af. Honderd meter verder (staan)
de school. Je (oversteken) dan de straat over en daarna (lopen) je rechtdoor tot het kruispunt. Je (gaan) dan naar links en je (zien) een groot wit huis. Daar is het.
Hopelijk tot vrijdag,
Sara